ЯНКА ТАКЕВА – Председател на Синдиката на Българските учители