БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ "АРЕНА АРМЕЕЦ" 11 - МАЙ - 2018

Благотворителен Концерт в Зала "Арена Армеец" от 19:00 Часа!