Дарение 2018 / СУПЦ "Св. Георги Победоносец" Пловдив

Дарение 2018 / СУПЦ Св. Георги Победоносец

СУПЦ „Св. Георги Победоносец“

Годишно 3-пъти се правят дарения под формата на облекла, сладки изделия и обувки.

Покриват се на всяко двумесичие - подстригване на децата.