Продукти

Купувайки продукт от Сдружение всички заедно за една кауза Вие помагате на деца в неравностойно положение и деца със специфични нужди.

Всеки един продукт помага за тях. Средствата събрани от продажбите на брандирани сувенири, с нашето лого, отиват 

за подпомагане на деца в неравностойно положение и деца лишени от родителка грижа.